Friday, December 17, 2010

BIL MAINTENANCE - RESIDENT/ PENDUDUK DEGIL DIBERI AMARANUcapan Oleh Datuk Seri Kong Cho Ha

Kementerian Perumahan & Kerajaan Tempatan


Sumber: http://www.youtube.com/watch?v=sxPImU6shMk

Portal Rasmi KPKT: http://www.kpkt.gov.my/kpkt/index.php/system

Sebagai Rujukan:- AKTA 663

No comments:

Post a Comment