PENUBUHAN JMB


JMB "PK SEK: 7 COMMITTEE" telah ditubuhkan pada 7 Mei 2008 (sijil dilampirkan) selaras dengan Akta Hak Milik Strata 1985, Akta Bangunan Dan Harta Bersama (Penyelenggaraan Dan Pengurusan) 2007 (AKTA 663).

JMB “PK Sek: 7 Committee” diuruskan sendiri tanpa menggunakan agen pengurusan bertanggungjawab mengurus, mentadbir dan menyelenggarakan pangsapuri kawasan awam (unit rumah dan kedai sebanyak 12 blok) walaupun setelah pangsapuri terjual dan diduduki penghuni. Apabila Hak Milik Strata dan pemilik telah menerima hak milik; segala pengurusan, pentadbiran dan penyelenggaraan akan diserahkan kepada Pihak Pengurusan yang dianggotai oleh pemilik-pemilik sendiri.