Thursday, November 29, 2012

Mesyuarat di MBSA bersama COB, PCM Bina S/B (pemaju) dan Pihak JMB “PK Sek: 7 Committee” bagi mendapat kata putus penyerahan Blok A & B


Tarikh: 29 November 2012 

Kata putus telah disepakati tetapi bersyarat iaitu:-
  1. Pemaju harus menyerahkan akaun yang beraudit untuk blok A dan B kepada Pihak JMB; 
  2. Pihak JMB bersetuju memulakan operasi pengambil alih pengurusan dan penyelenggaraan mulai 1 Januari 2013;
  3. Pihak JMB berharap agar pihak pemaju dapat memasang ‘system access card’ bagi blok tersebut, walaubagaimanapun ianya harus dimaklumkan kepada pemilik blok A dan B bagi mendapatkan persetujuan;
  4. Memohon agar pemaju membuat proper handover terhadap dokumen seperti building plan, senarai nama-nama pemilik, alamat terkini, rekod pembayaran dan jumlah tunggakkan pemilik untuk kegunaan pihak JMB;
  5. Pihak JMB berharap agar pihak pemaju dapat membaiki dan menangani masalah vandalism (cat bangunan) dan baiki bumbung bangunan dan kos adalah sebanyak RM 4000.00; dan
  6. Pihak JMB mohon agar pemaju menyerahkan semua wang baki sediada pemilik iaitu wang penyelenggaraan bangunan dan singking fund. Segala hutang yang masih belum dibayar oleh pemaju kepada operator akan dibayar oleh pihak JMB PK 7.


Wakil pihak pemaju adalah Puan Halimaton Saadiah, manakala wakil JMB adalah Hj. Shahrir (pengerusi); En Saharuddin (Bendahari) dan Hj Nik Sanusi (AJK Portfolio)


No comments:

Post a Comment