Monday, November 5, 2012

PEMBERITAHUAN: GANGGUAN BEKALAN AIR DI BEBERAPA UNIT RUMAH DAN KEDAI BLOK P PEMBERITAHUAN/ MEMO

Ianya berpunca daripada kekerapan kejadian paip bocor di bahagian paip tangki yang terletak di dalam bumbung bangunan mengalami kebocoran akibat dari tekanan air pihak Syabas yang terlalu kuat.

Oleh yang demikian, kerja-kerja pembaikan oleh pihak kontraktor akan bermula pada 6hb November 2012 (Selasa).

Diharap pihak penduduk dapat menyimpan bekalan air secukupnya.

Segala kesulitan amat kami kesali.

KERJASAMA ANDA AMAT KAMI HARGAI.

Sekian, terima kasih

No comments:

Post a Comment