Friday, January 11, 2013

Pengumuman Keputusan Mesyuarat Agung Luarbiasa 2012MAKLUMAN PENTING

Tarikh                          :          17 Disember 2012

Untuk perhatian        :           Tuan/puan Semua pemilik rumah dan kedai Pusat Komersil
Seksyen 7, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan

Perkara                      :           Denda 10% keatas baki tunggakan dan Pemasangan Tiles

Pihak Pengurusan JMB “PK SEK: 7 COMMITTEE” Pusat Komersil Seksyen 7 Shah Alam, telah mengadakan Mesyuarat Agung Luarbiasa yang diadakan pada 17 November 2012 mencapai keputusan sebulat suara ke atas perkara berikut:-

1) MENGENAKAN FAEDAH 10% TERHADAP TUNGGAKAN YURAN PENYELENGGARAAN

Bagi mendapatkan yuran penyenggaraan yang tertunggak, denda/faedah sebanyak 10% hanya akan dikenakan terhadap baki tunggakan 31hb Disember tahun sebelumnya. Bagi tahun 2013, tunggakan hendaklah dijelaskan dalam tempoh 3 bulan (Januari 2013 – Mac 2013) dan ianya akan dikuatkuasakan pada 1hb April 2013.

2) MEMASANG JUBIN/ TILES PADA TANGGA

Persetujuan telah didapati bagi Pihak Pengurusan JMB menjalankan kerja-kerja pemasangan jubin/tiles setiap tangga di pusat Komersil Seksyen 7, Shah Alam. Kos untuk pemasangan tiles adalah sebanyak RM 340.00 untuk setiap unit rumah. Pihak JMB akan menanggung sebanyak RM 140.00 setiap unit. Manakala bakinya RM 200.00 akan dibilkan kepada setiap pemilik rumah. Kos ini akan dimasukkan ke dalam penyata yuran penyelenggaraan sebanyak RM 50.00 setiap 3 bulan (4 kali setahun).

Sekian, harap maklum.

Yang benar,

Hj. Shahrir Bin Shahodin
Pengerusi Badan Pengurusan Bersama
JMB “PK SEK: 7 COMMITTEE”

Sk.       Tuan Said bin Ibrahim
            Pesuruhjaya Bangunan, Majlis Bandaraya Shah Alam

No comments:

Post a Comment