Tuesday, March 19, 2013

Aduan Sebelum Paip Meter Syabas Bocor di Blok Q

Pada 18 Mac 2013, Pihak Penyelenggara bertugas iaitu En Huzairi telah melakukan pemeriksaan rutin dan mendapati terdapat beberapa paip bocor sebelum meter syabas.


gambar hiasan

Laporan pemeriksaan telah diterima oleh pihak pengurusan pada waktu .3:30 petang untuk urusan rekod data dan tindakan selanjutnya aduan kepada Pihak Syabas.

Pihak Pengurusan segera menghubungi talian hotline Syabas iaitu 1800-88-5252 untuk memaklumkan kejadian tersebut bagi mengelakkan berlakunya lebih banyak pembaziran air.

Berikut adalah aduan dan no rujukan bagi kebocoran paip sebelum meter syabas:-

1. Meter Syabas unit U1/29-B (Blok Q)
    Nombor ruj. aduan Syabas =13-2378026

2. Meter Syabas unit U2/47-A (Blok Q)
    Nombor ruj. aduan Syabas =13-2378030

3. Meter Syabas unit U4/33-B (Blok Q)
    Nombor ruj. aduan Syabas =13-2378022

Melalui Operator/ Receptionist Syabas, mereka akan memaklumkan aduan tersebut kepada pihak teknikal dan tindakan akan diambil dalam jangkamasa 24 jam. 

No comments:

Post a Comment