Tuesday, September 25, 2012

SEMINAR JMB DI MBSA

Tarikh: 25 September 2012


•     Objektif utama seminar ini diadakan adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai aspek-aspek penting di dalam pengurusan dan penyelenggaraan bangunan berstrata. Panel jemputan bagi seminar ini adalah terdiri daripada pegawai MBSA, pegawai Lembaga Perumahan & Hartanah Selangor (LPHS) dan golongan profesional dalam industri insuran hartanah. Berikut adalah aturcara yang telah disediakan kepada peserta seminar:

Aturcara 1 : Penguatkuasaan & Undang-undang

Aturcara 2: Kepentingan Insuran untuk Bangunan Berstrata

Aturcara 3 : Pencegahan Wabak Denggi

Aturcara 4 : Prosedur  Penambah Pindaan Bangunan
No comments:

Post a Comment