Friday, April 26, 2013

PEMBINAAN PEJABAT/ SETOR PENYELENGGARA BANGUNAN JMB DAN PEJABAT PERSATUAN PENDUDUK

Laporan  kerja  kontrak pembinaan mengubahsuai pejabat penyelanggaraan

Tarikh: 26 April 2013 - Jun 2013

Surat tawaran kepada pihak kontraktor iaitu A & J RESOURCES telah dikeluarkan dan kerja-kerja telah berjaya disiapkan pada awal bulan jun 2013.

Tujuan pengubahsuaian tersebut dibuat adalah sebagai kegunan Pejabat Penyelenggara (Maintenance JMB) dan juga akan digunakan sebagai tempat Persatuan Penduduk Pusat Komersil Seksyen 7, menjalankan aktiviti.

Segala kos pengubahsuaian ditanggung oleh Pihak JMB.

Berikut adalah gambar sebagai rujukan anda.

STATUS: SELESAI
No comments:

Post a Comment