Wednesday, March 11, 2015

INSURAN KEBAKARAN 2015/2016

MEMO/ PEMBERITAHUAN

TO       :           All Residents  / Unit Owner                         
FROM :           MANAGEMENT OFFICE                           


RE  :      FIRE INSURANCE POLICY/
POLISI INSURAN KEBAKARAN
MSIG INSURANCE (M) BERHAD
Policy No.    : DC-07832811-FC1
Occupied as : RESIDENTIAL/ SHOP
Period          : 
21 MARCH 2015 TO 20 MARCH 2016

Please note that the fire insurance certificate for shop and residential for the period from 21 MARCH 2015 to 20 MARCH 2016 is ready for collection.

Certificate may be collected at the Management Office after settlement of insurance premium.

Sila ambil perhatian bahawa sijil insuran kebakaran bagi unit kedai dan unit rumah telahpun diperbaharui dari tempoh 21 MARCH 2015 sehingga 20 MARCH 2016 dan sijil tersebut boleh didapati di pejabat pihak pengurusan. Sijil hanya akan diberi di Pejabat Pengurusan selepas pembayaran premium insuran tersebut dibuat.

No comments:

Post a Comment