Tuesday, January 4, 2011

PENGURUSAN TIDAK MELANTIK KONTRAKTOR SEMBURAN NYAMUK & SERANGGA


PEMBERITAHUAN

Kepada : Semua Penduduk/ Penyewa
Pusat Komersil Seksyen 7, Shah Alam

PER :PENGURUSAN TIDAK MELANTIK KONTRAKTOR SEMBURAN NYAMUK & SERANGGA

Untuk makluman semua warga penduduk, Pihak Pengurusan tidak melantik mana-mana kontraktor untuk melakukan kerja-kerja semburan ubat nyamuk (fogging) & serangga di dalam rumah dan di mana-mana kawasan di dalam Pusat Komersil Seksyen 7, Shah Alam.

Pihak tersebut mendakwa telah mendapat kelulusan dari Kementerian Kesihatan, MBSA dan Pihak Pengurusan untuk menjalankan kerja-kerja tersebut dan mengenakan bayaran.

Oleh itu Pihak Pengurusan menasihati penduduk supaya berwaspada dan lebih berhati-hati untuk mengelakkan berlakunya penipuan dan sekiranya keadaan tersebut berlaku, anda diminta mengadukan perkara tersebut kepada pihak berkuasa.

Sekian, harap maklum.

PIHAK PENGURUSAN JMB “PK SEK:7 COMMITTEE”

No comments: