Wednesday, October 19, 2011

Sekitar Kempen Mencegah & Menghapus Denggi 15/10/11

Ucapan sekalung tahniah kepada pihak-pihak yang terlibat dalam menjayakan aktiviti kempen mencegah dan menghapus denggi pada hari sabtu 15/10/11 yang lalu. Pihak JMB PK SEK 7 COMMITTEE berharap semoga kempen ini akan menjadi agenda tahunan pada masa-masa akan datang. Sekali lagi terima kasih pihak MBSA,JPPNR UITM, PKD & Penduduk Pusat Komersil yang mengambil bahagian....

 "KEBERSIHAN  ADALAH TANGGUNGJAWAB BERSAMA"