Monday, October 3, 2011

1 Oktober 2011 - Pekerja Kontrak Pembersihan Baru

Pihak AJK bersama Pihak pengurusan telah memutuskan untuk mengambil kontrak pembersihan baru mulai 1 Oktober 2011,  iaitu seramai 3 orang dan kontrak pihak pekerja pembersihan yang sedia ada akan ditamatkan secara berperingkat mengikut tempoh kontrak masing-masing.

Surat tawaran kepada Pihak Black Rider Enterprise bertarikh 1 September 2011 telah dikeluarkan.

Dokumen perjanjian telah ditandatangi oleh kedua-dua pihak,

Tempoh kontrak:  1 Oktober 2011 sehingga 30 September 2012 (kontrak selama setahun)

Diharap perkhidmatan yang akan diberikan oleh kontrak pembersihan tersebut dapat menaiktaraf lagi keadaan dan kebersihan kawasan blok-blok di Pusat Komersil Seksyen 7, Shah Alam. 

No comments:

Post a Comment