Tuesday, October 4, 2011

Pemasangan tong sampah baru di koridor

Tujuan utama adalah supaya penduduk/ penghuni dan pelawat/orang awam yang melalui kawasan koridor hadapan kedai dapat menjaga kebersihan.

Pihak pengurusan berharap agar pihak penduduk/ penghuni dan pelawat/orang awam dapat sentiasa menjaga kebersihan dengan membuang sampah di tempat yang telah disediakan oleh pihak pengurusan. Sampah yang berkapasiti besar harus dibuang di tempat tong sampah yang besar.

Sekian, terima kasih.

No comments:

Post a Comment