Thursday, February 20, 2014

Kebocoran Paip sebelum meter Syabas (Hadapan Blok A)

Laporan pemeriksaan telah diterima oleh pihak pengurusan pada 20 Februari 2014 waktu 10:30 pagi untuk urusan rekod data dan tindakan selanjutnya aduan kepada Pihak Syabas.

Pihak Pengurusan segera menghubungi talian hotline Syabas iaitu 1800-88-5252 untuk memaklumkan kejadian tersebut bagi mengelakkan berlakunya lebih banyak pembaziran air.

Berikut adalah aduan dan no rujukan bagi kebocoran paip sebelum meter syabas:-

1. Meter Syabas unit ACG/41 (Blok A)
    Nombor ruj. aduan Syabas = 142825000

2. Meter Syabas unit ACG/43 (Blok A)
    Nombor ruj. aduan Syabas = 142825006

Melalui Operator/ Receptionist Syabas, mereka akan memaklumkan aduan tersebut kepada pihak teknikal dan tindakan akan diambil dalam jangkamasa 24 jam.  

Terima kasih Pihak Syabas kerana mengambil serius setiap aduan daripada pengguna.

No comments:

Post a Comment