Wednesday, September 15, 2010

POLISI KAMI


  1. Menumpukan usaha untuk memberikan perkhidmatan terbaik.
  1. Perbelanjaan berhemah dan mengelakkan sebarang ketirisan dan pembaziran.
  1. Menjimatkan kos dan menjaga kualiti dalam semua aktiviti.
  1. Pengurusan dana lebihan untuk perbelanjaan akan datang.
  1. Mengamalkan perhubungan baik di kalangan anggota.
  1. Mengadakan mesyuarat agung tahunan setiap tahun.(diadakan setiap tahun pada bulan april)
7. Sentiasa berurusan dengan pihak berkuasa tempatan untuk mendapatkan sebarang
khidmat nasihat dan saluran aduan demi keharmonian dan kesejahteraan masyarakat.

    No comments:

    Post a Comment